Lekcije za gitaru bluesa - 13 blues preokreta u e{h1}
Izbor Urednika
Objašnjeni Watts, kvaliteta zvuka i glasnost
Objašnjeni Watts, kvaliteta zvuka i glasnost
Kontaktirajte autora Učenje blues gitare Ovom knjigom moj je cilj povezati vage s akordima i ritmovima, za razliku od samo učenja sola ili liza i nemam pojma kako ih primijeniti. Dobra igra ritma i znanje presudno je za dobro solo i obrnuto. To dolazi kroz razumijevanje odnosa akorda i skale. Ova knjiga daje taj važan temelj. K